Contact:

Greenlite Media Sp. z o.o.
ul. Osmańska 11
02-283 Warsaw
Poland

Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS:0000299313;
Kapitał zakładowy 160.500,00 PLN w całości wniesiony.

tel/fax: +48 (22) 549 19 45

Greenlite Media zakończyła wdrożenie sieci ponad 530 ekranów LCD w oddziałach Kasy Stefczyka. To jeden z największych, zrealizowanych na polskim rynku w 2011 roku projektów digital signage. Rozwiązanie zostało oparte na inteligentnej platformie do zarządzania treścią – Omnivex Moxie.

We wrześniu 2011 roku konsorcjum firm Greenlite Media oraz Image Recording Solutions z Warszawy rozpoczęło realizację umowy. Montaż 530 monitorów i integracja infrastruktury wraz systemem w ponad 340 placówkach Kasy Stefczyka zajęły cztery miesiące (od września do grudnia 2011 r.). Koordynatorem projektu z ramienia SKOK była agencja Apella S.A.

Stworzony system komunikacji marketingowej, poprzez ruchomy obraz i zróżnicowany przekaz, skutecznie przyciąga uwagę odbiorcy. Wśród treści emitowanych na monitorach znajdują się m.in. bieżące wiadomości z kraju i ze świata, materiały dotyczące rynku finansowego, gospodarki, informacje o pogodzie. Prezentowane są też najważniejsze wydarzenia z działalności Kasy Stefczyka, relacje dokumentujące wydarzenia społeczne sponsorowane przez Kasę, przekazy produktowe i aktualne promocje.

Przekaz emitowany na monitorach w systemie Digital Signage może być zmieniany błyskawicznie, co pozwala na dynamiczne sterowanie procesem promocji i prezentowanie aktualnych treści dostosowanych do bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej. Wdrożony system jest sterowany centralnie i dzięki temu aktualizacja treści odbywa się jednocześnie we wszystkich oddziałach bądź zdefiniowanych grupach lokalizacji.

Wdrożenie wykorzystuje zaawansowane możliwości oprogramowania Omnivex Moxie w zakresie pobierania, przetwarzania i dystrybucji danych w czasie rzeczywistym. System inteligentnie dobiera treści do warunków otoczenia, przez co zarządzanie treścią jest wyjątkowo łatwe, a sama treść wyświetlana jest w odpowiednim kontekście. Przekłada się to na większą efektywność przekazu i jego naturalny, zgodny z oczekiwaniami widza, odbiór.

W następnych miesiącach planowany jest dalszy rozwój systemu.

40’’ monitory LCD znajdują się wewnątrz oddziałów, gdzie przekaz informacyjny i aktualna promocja dociera głównie do klientów Kasy i osób przebywających w oddziale. Dodatkowo, dzięki 46’’ ekranom zainstalowanym w witrynach ponad 180 oddziałów, informacja o bieżącej ofercie dociera również do osób znajdujących się poza placówką.
Marzena Matuk, kierownik projektu z ramienia Apella S.A.
We wdrożeniu wykorzystano system inteligentny, który automatyzuje procesy zarządzania oraz dostosowuje treści do zmiennych warunków otoczenia.
Aleksander Koślacz, Greenlite Media
Dzięki wdrożeniu sieci monitorów LCD w placówkach Kasy Stefczyka możemy prezentować w nowoczesny sposób własne usługi i produkty w formie reklamy mającej na celu wsparcie sprzedaży.
Krzysztof Lewandowski, dyrektor Departamentu Sprzedaży Kasy Stefczyka
Rozbudowana sieć punktów z możliwością geotargetowania przekazu na konkretny monitor, w danej lokalizacji z określeniem konkretnego czasu emisji danego spotu pozwala na dowolne skalowanie kampanii i dopasowanie jej do wymagań każdego klienta.
Tomasz Przybek, wiceprezes Apella S.A.
By | 2017-05-31T16:16:09+02:00 2012/04/25|Categories: News|Tags: , , , , |0 Comments