Integracja systemów

Firmy w większości przypadków korzystają z wielu niezależnych od siebie systemów informatycznych, ale im jest ich więcej, tym praca staje się bardziej fragmentaryczna, a zapanowanie nad wszystkimi działaniami do wykonania staje się dużo trudniejsze. Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest integracja systemów informatycznych – dosłowne scalenie ich w jeden system dający dostęp do wszystkich funkcjonalności, które wcześniej były dostępne w odrębnych systemach.

Co daje integracja systemów informatycznych?

Integracja systemów

Korzyści z integracji systemów informatycznych można rozpatrywać na wielu polach. Przede wszystkim istotną zaletą integracji jest umożliwienie wszystkim systemom komunikowania się ze sobą i korzystania z tych samym zasobów (np. informacji o stanach magazynowych czy zamówieniach). Mimo iż funkcje poszczególnych systemów są odmienne, to wiele z nich korzysta z tych samych informacji, a przykładami mogą być tutaj oprogramowanie księgowe oraz system CRM. Zintegrowanie tych systemów daje wiele korzyści.

Integracja systemów pozwala korzystać ze spójnych danych jednakowych dla każdego systemu i ułatwia dostęp do tych danych oraz do poszczególnych części konkretnych systemów, co z kolei ułatwia pracę, pozwala uniknąć pomyłek i znacznie przyspiesza wiele działań. Korzystanie z jednego narzędzia integrującego systemy jest też ogromnym ułatwieniem dla pracowników firmy – po wprowadzaniu danych do jednego z systemów, są one widoczne także w innych. Praca zostaje zautomatyzowana, informacje są przekazywane w czasie rzeczywistym, a pracownicy innych działów nie muszą powielać tych samych czynności. Dodatkowo przepływ danych i informacji między poszczególnymi działami jest szybszy i zdecydowanie skuteczniejszy, a dobrze skomunikowane działy są w stanie pracować wydajniej.

Po integracji systemów można też zanotować znaczną oszczędność – zarówno czasu potrzebnego na każdorazowe logowanie się do odrębnych systemów, jak i pieniędzy, które do tej pory trzeba było przeznaczać na poszczególne licencje. Wydatek na integrację systemów informatycznych jest bardzo zasadny, bo mimo dość wysokiego nakładu początkowego, w późniejszym czasie firma może notować znaczne oszczędności.

Metody integracji systemów

W Greenlite wykorzystujemy różne sposoby integracji systemów informatycznych.
Do najpopularniejszych metod należą:

  • Integracja programów do jednej bazy – metoda ta jest bardzo złożona, ale zapewnia w zasadzie natychmiastową dostępność danych i pozwala obniżyć koszty licencji;
  • Integracja poprzez pliki – ta metoda jest najłatwiejsza i pozwala na zintegrowanie danych między aplikacjami wykonanymi w różnych technologiach;
  • Integracja bez danych – pozwala na współdzielenie danych oraz różnych obiektów bez konieczności ingerencji w poszczególne systemy;

  • Integracja na magistrali – to rozwiązanie wymaga stałego utrzymania i jest bezwzględnie najdroższe ze wszystkich, ale pozwala uporządkować przepływ danych w firmie i gwarantuje szybki dostęp do wszystkich zasobów.
Integracja systemów

Alternatywą dla tych metod integracji jest też zastosowanie systemu ERP, dzięki któremu można utworzyć interaktywne środowisko pozwalające objąć wszystkie procesy. Systemy tego typu składają się z odrębnych modułów dobieranych w zależności od potrzeb firmy.

Jakie systemy warto zintegrować?

Zintegrowaniu może podlegać wiele rodzajów systemów informatycznych – zarówno te działające na podstawie tradycyjnych baz danych, jak i autorskie, napisane specjalnie na potrzeby konkretnej firmy czy systemy Oracle, Microsoft, SAP lub Comarch. W każdym przypadku przed sporządzeniem planu integracji wykonuje się dokładną analizę obsługiwanych systemów i dobiera najlepsze rozwiązania.

Integracja może dotyczyć:

  • Aplikacji webowych, które wymieniają dane z infrastrukturą z obsługiwanymi już systemami;
  • Aplikacji analitycznych z systemami księgowymi i finansowymi;
  • Systemów finansowo-księgowych (np. programy do faktur i kadr) z systemami magazynowymi;
  • Systemu ERP z systemem CRM oraz narzędziami wykorzystywanymi w marketingu.

Zapraszamy do nas

Wysyłając tę wiadomość rozumiesz i akceptujesz, że ten formularz zbiera twoje imię i adres e-mail, dzięki czemu można się z tobą skontaktować. Więcej informacji - polityka prywatności
Wiadomość została wysłana, dziękujemy.
Wystąpi błąd. Proszę spróbować ponownie.

Zapraszamy do nas

Wysyłając tę wiadomość rozumiesz i akceptujesz, że ten formularz zbiera twoje imię i adres e-mail, dzięki czemu można się z tobą skontaktować. Więcej informacji - polityka prywatności
Wiadomość została wysłana, dziękujemy.
Wystąpi błąd. Proszę spróbować ponownie.